Відділення обліку бездомних осіб розташоване в орендованому приміщенні за адресою: м.Вінниця, вул.Монастирська,26, кімната 101.
Відділення очолює начальник відділення – Остапенко Наталя Сергіївна.
Телефон гарячої лінії 067 562 76 55.

Метою діяльності відділення є задоволення потреб бездомних осіб, надання їм соціальних послуг за принципами захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості, дотримання правил етики спілкування з бездомними особами, нетерпимості до дискримінації, зокрема за ознаками віку, статі, інвалідності тощо.

Основним завданням відділення є:
– виявлення та ведення обліку бездомних осіб;
– забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України;
– видача посвідчення про взяття на облік установленого зразка;
– вивчення наявності у Вінницькій області закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб;
– сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення Державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством;
– інформування населення про роботу відділення , його завдання, принципи діяльності;
– надання соціальної послуги «представництво інтересів»;
– допомога в оформленні або відновленні документів;
– сприяння в реєстрації місця перебування за юридичною адресою закладу;
– сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, закладами, установами тощо.

Предметом діяльності відділення є надання клієнтам в установленому законодавством порядку таких соціальних послуг:
– консультування;
– представництво інтересів;
– інформування;
– соціальний супровід;
– інших послуг, в тому числі на платній основі.

Умови та порядок надання соціальних послуг:
Відділення надає послуги на підставі письмової заяви бездомної особи (далі – клієнт), яка досягла 18-річного віку, в тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають та/ або перебувають на території України.
У разі звернення до відділення бездомних осіб з дітьми, працівники відділення інформують про виявлення дітей службу у справах дітей за територіальним принципом розташування. За згодою батьків діти направляються до притулків для дітей служб у справах дітей.

Звернення щодо отримання соціальної послуги фіксується в журналі реєстрації. Між клієнтом та Центром укладається угода:
– про дозвіл на збір персоніфікованих даних;
– про надання соціальних послуг.
На всіх клієнтів відділення формується особова справа, яка зберігається у відділенні. Із особових справ формується картотека клієнтів відділення.
До відділення не приймаються особи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
У разі відмови в обслуговуванні відділенням особі вказується причина відмови та надаються інформаційні послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних службах, закладах тощо.
Максимальний термін перебування на обліку у відділенні становить шість місяців. При потребі, бездомна особа може повторно звернутись до відділення через шість місяців після закінчення терміну попереднього обслуговування.
У відділенні створена та працює бригада соціального патрулювання, яка проводить рейди по місцях скупчення бездомних осіб з метою виявлення та надання соціальних послуг цій категорії громадян. Під час проведення патрулювання бездомним особам видаються продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти.
Також працює банк одягу, який поповнюється відповідно до сезону та потреб клієнтів.
У зимовий період, при значному пониженні температури повітря, працівники відділення залучаються до роботи в пунктах обігріву, які створюються на території м.Вінниця.