Відділення «Соціальний гуртожиток» розташоване в м.Жмеринка по вул.Училищній, 9 на третьому поверсі орендованого приміщення.
Контактний телефон 0432 5312 42

Відділення «Соціальний гуртожиток» є закладом для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років та осіб з числа дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, за умови відсутності у них житла та у разі, коли воно є непридатним для проживання.
Метою діяльності відділення є створення умов для соціальної інтеграції зазначеної категорії клієнтів, які тимчасово проживають у відділенні, підготовка їх до самостійного життя.
Основним завданням відділення є надання соціальних послуг з підтриманого проживання, соціальної інтеграції та реінтеграції особам, які проживають у ньому. Забезпечення клієнтів житлом та надання соціально-побутових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг.

Відділення відповідно до покладених на нього завдань:
-забезпечує створення соціально-побутових умов для клієнтів;
-забезпечує навчання, розвиток, підтримку навичок самостійного проживання клієнтів, зокрема шляхом сприяння наставництву, надає допомогу в аналізі життєвих ситуацій, визначенні основних проблем і шляхів їх розв’язання, складанні плану виходу із складної життєвої ситуації, організації розпорядку дня, ведення домашнього господарства;
-надає клієнтам, які тимчасово проживають у відділенні, психологічну допомогу, інформацію з питань соціального захисту населення, допомогу в оформлені документів, організацію взаємодії з іншими фахівцями та службами, сприяє отриманню безоплатної правової допомоги, отриманню (відновленню житла), працевлаштуванню тощо;
– у разі потреби, організовує надання екстреної медичної допомоги (виклик швидкої допомоги).
Обов’язки відділення:
-проводити свою діяльність за принципами захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, дотримання правил етики в спілкуванні з особами з інвалідністю та представниками інших соціальних груп, нетерпимості дискримінації, зокрема за ознаками віку, статі, інвалідності, тощо;
-надавати соціальні послуги безоплатно в обсягах, визначеними державними стандартами.

У відділенні може проживати одночасно 20 осіб. Граничний строк перебування клієнта у відділенні становить 3 (три) роки.
Поселення до відділення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років та осіб з числа дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, за наявності паспорта, здійснюється за наказом директора КЗ «ОКЦНСП» на підставі:
– письмової заяви особи або представника неповнолітньої дитини;
– письмового Рішення Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації про надання соціальної послуги;
– письмового клопотання місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування Вінницької області (де дитина\особа перебувала\ перебуває на первинному обліку);
– з особами, прийнятими до відділення, укладається договір про надання соціальних послуг, видаються постільні речі, посуд.
Робота відділення полягає у індивідуальному підході до кожного клієнта, поетапному вирішенні проблемних питань з метою формування у клієнтів певних навичок та вмінь, необхідних в подальшому самостійному житті.
За допомогою тренінгових занять, індивідуальних консультацій, організації змістовного дозвілля здійснюється адаптація клієнтів до життя у соціумі.
Для роботи з клієнтами залучаються юристи, лікарі, психологи, працівники Державного центру зайнятості, Пенсійного фонду, служби у справах дітей та інші соціальні партнери.

Клієнти відділення проживають у мебльованих кімнатах по дві-три особи. До послуг клієнтів кухня, побутова кімната та кімнати гігієни, зала для відпочину (зі спортивним інвентарем) та групової роботи.


Документи необхідні для поселення до відділення:
– заява клієнта,
– клопотання органу соціального захисту населення сільської, селищної, міської ради про необхідність надання соціальної послуги «Підтримане проживання»;
– рішення Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації про надання соціальної послуги;
– копія паспорта\свідоцтва про народження;
– копія довідки про ідентифікаційний код;
– копія документу про освіту;
– копії документів, які підтверджують статус особи;
– довідка про відсутність житла;
– рішення про постановку на квартирний облік ( з 16 років);
– медична довідка (окремо дерматолог).