Відділення соціально – психологічної допомоги та адаптації, яке очолює начальник відділення Шелемба Наталя Аркадіївна.
Телефон гарячої лінії 067 349 79 89.
Відділення має належну матеріально-технічну базу, передбачено 20 ліжко місць та забезпечено право клієнтів на особистий простір і належні умови проживання.
Житловий корпус нараховує:
– 2 кімнати для проживання жінок, жінок з дітьми та чоловіків;
– кімнати для санітарно-гігієнічних процедур, які забезпечені необхідними засобами гігієни;
– 1 кімната для прийому їжі та кухня;
– кімната для персоналу.


Кімнати для проживання жінок та жінок з дітьми:

Кімната для проживання чоловіків:

Кімната для прийому їжі та кухня:

Кімнати для санітарно-гігієнічних процедур:

Отримувачі послуг забезпечуються медичним обслуговуванням, у достатній кількості забезпечені м’яким інвентарем, продуктами харчування в межах ресурсів закладу, кімнати для проживання клієнтів вмебльовані, охайні, зроблено ремонт.
Штатна чисельність працюючих – 8 фахівців, які прикладають максимум зусиль задля повернення до нормальних умов життєдіяльності осіб, що потрапили у складні життєві обставини. Їх діяльність спрямована на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних наслідків.

Працівники у своїй роботі, перш за все, застосовують індивідуальний підхід, враховуючи вік та стать клієнтів та
складаючи індивідуальні плани надання соціальних послуг, а саме:
– соціально-трудова адаптація;
– соціальна профілактика;
– надання притулку;
– екстрене (кризове втручання);
– консультування;
– представництво інтересів;
– інформування;
– соціальний супровід;
– переклад жестовою мовою;
– інших послуг, в тому числі на платній основі.

Отримувачем соціальних послуг може бути будь-яка особа чи сім’я, яка перебуває у складних життєвих обставинах, що негативно впливають на життя, стан здоров’я, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно. Соціальні послуги надаються:
– екстрено (кризово) – невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;
– тимчасово.
За направлення для отримання соціальних послуг можна звернутись за місцем проживання до:
– центру надання адміністративних послуг (за умови, що передбачено переліком адміністративних послуг, які надаються через центр);
– управління (відділу) соціального захисту населення;
– виконавчого органу територіальної громади;
– старости, який є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;
– безпосередньо до надавача соціальних послуг- КЗ «ОКЦНСП».
Перелік документів, які необхідно подати для отримання соціальних послуг:
– особиста заява особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах про необхідність надання соціальних послуг (встановленого зразка засвідчена печаткою органу соціального захисту населення сільської, селищної, міської ради);
– лист органу соціального захисту населення сільської, селищної, міської ради про необхідність соціальної послуги з аргументацією неможливості забезпечення надання соціальної послуги в територіальній громаді чи сусідній територіальній громаді;
– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг, для дітей – свідоцтво про народження;
– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ідентифікаційний код), у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
– інформація про доходи/страхові виплати особи, що потребує надання соціальних послуг (за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг);
– копія акта оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи.
– письмове направлення структурного підрозділу місцевої держадміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради з питань сім’ї і дітей за місцем проживання (перебування) особи.
– довідки з лікувального закладу про стан здоров’я:
виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма №027/о).
– Рішення Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА
про необхідність надання соціальних послуг.