Відділення надання соціальних послуг особам/дітям/сімям, які постраждали від насильства, яке  очолює начальник відділення Абрамюк Марина Павлівна. 

Телефон гарячої лінії 067 382 87 45, 0800 750 475.

Відділення створене для надання соціальних послуг особам, в тому числі дітям, які постраждали від насильства ( далі – клієнти відділення).
В своїй структурі відділення має два підрозділи.

Метою діяльності відділення є задоволення потреб клієнтів відділення шляхом надання їм соціальних послуг за принципами захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості, дотримання правил етики спілкування з особами, які постраждали від насильства, нетерпимості до дискримінації, зокрема за ознаками віку, статі, інвалідності тощо.

Основним завданням відділення є:
-забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб;
– надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги, а саме: психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних шляхом виклику швидкої медичної допомоги чи направлення постраждалої особи в лікарню, консультаційних, інформаційних, юридичних та інших послуг на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до постраждалої особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища;
– створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб у відділенн, а саме: забезпечення в межах наявних ресурсів продуктами харчування, користування душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо;
– сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства;
– проведення заходів у межах акту оцінки потреб постраждалої особи з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи;
– використання сучасних методів соціальної роботи;
– створення умов для проведення допиту дитини та інших процесуальних дій щодо дитини у дружньому середовищі;
– впровадження іншої діяльності відповідно до законодавства, даного Положення та положень про підрозділи.

Для виконання покладених на нього завдань відділення співпрацює із суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству (структурним підрозділом місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги постраждалим особам), інформує їх щодо повернення постраждалої особи до місця попереднього перебування (проживання) з метою забезпечення соціального супроводження та роботи із сім’єю (у разі потреби), а також із громадськими, благодійними, релігійними організаціями та фізичними особами, діяльність яких пов’язана з наданням соціальних послуг, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Закону України «Про соціальні послуги».
Предметом діяльності відділення є надання клієнтам в установленому законодавством порядку таких соціальних послуг:
– надання притулку;
– консультування;
– представництво інтересів;
– інформування;
– соціальний супровід;
– інших послуг, в тому числі на платній основі.

Право на влаштування до відділення мають:
– повнолітня постраждала особа (жіночої статі), щодо якої існує загроза її/дитині життю чи здоров’ю;
– особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у зареєстрованому шлюбі;
– дитина – у разі її прийняття до відділення разом з матір’ю або особою жіночої статі, яка її замінює.
– дитина, яка постраждала від домашнього насильства або стала свідком таких подій, за направленням та в супроводі суб’єктів, що здійснюють заходи щодо запобігання та протидії насильству;
– прийняття до відділення постраждалої особи здійснюється виключно на підставі скерування одним із суб’єктів, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії насильству;

Порядок перебування постраждалих осіб у відділенні регламентується Правилами внутрішнього розпорядку відділення, які доводяться до відома (під розписку) постраждалої особи, в день її зарахування до відділення.
Термін перебування постраждалих осіб у відділенні становить не більше трьох місяців. У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальних робіт з постраждалими особами, термін їх перебування у відділенні може бути продовжено до шести місяців.

Відділення розраховане на одночасне перебування 30 осіб.
Слідчі дії в підрозділі відділення (Барнахусі) проводяться за ухвалою слідчого судді у спеціально обладнаному приміщенні за участі членів міждисциплінарної команди, сторони захисту та інших учасників слідчої дії.
– підставою для закінчення роботи з дитиною в Барнахусі є завершення слідчих дій.