Відповідно до постанови кабміну особі, котрій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, виплачується матеріальна допомога - одноразово у розмірі трьох прожиткових мінімумів, установлених на момент звернення  особи за матеріальною допомогою.

Для отримання матеріальної допомоги особа подає органові соціального захисту за своїм місцем проживання (перебування) такі документи:

- заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

- копію довідки про встановлення  статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- копію документа, що посвідчує особу;

Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня  її звернення до органу соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на такі цілі.

Всі вінничани, котрі оформили статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, і звернулися до місцевих органів соціального захисту за вказаною матеріальною допомогою, отримали відповідні кошти

 

Кабміном затверджено порядок, який визначає процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на підставі відповідної інформації.

Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає до місцевої держадміністрації за місцем перебування заяву про встановлення  статусу за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

З заявою про встановлення статусу може звернутись будь-яка особа незалежно від статі, віку, чи громадянства.

Для встановлення статусу особа, яка постраждала від торгівлі людьми,  окрім заяви подає копію документа, що посвідчує особу, та інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії проїзних документів, медичні висновки тощо).

У кожній місцевій держадміністрації визначена відповідальна  посадова особа, яка проводить процедуру  встановлення  статусу. Працівник проводить співбесіду з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перевіряє достовірності отриманої інформації, робить відповідні висновки, оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які йому стали відомі під час проведення співбесіди, формує та подає пакет документів до Мінсоцполітики.

За результатами розгляду Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації листа про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обґрунтуванням причин такої відмови.

У разі встановлення Мінсоцполітики статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, посадова особа місцевої держадміністрації видає такій особі довідку про встановлення статусу.

 За весь час 64 вінничан оформили статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та отримали матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових мінімумів, установлених на момент звернення  особи за матеріальною допомогою