Санаторно-курортне лікування постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням.

 

Забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів здійснюється згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості:

1) учасники бойових дій - не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

2) постраждалі учасники Революції Гідності – не частіше ніж один раз на рік строком на 18-21 день;

3) учасники війни - не частіше ніж один раз на два роки строком на 18-21 день;

4) особи з інвалідністю внаслідок війни – позачергово щороку строком на 18-21 день;

5) особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) з них: 1 та 2 групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів; 3 групи - до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18-21 день).

 

Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а для внутрішньо переміщених осіб - за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.                                             

Для взяття на облік особа, чи її законний представник подають:

1) заяву;

2) медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;

3) копію відповідного посвідчення, а учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни - також копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосередню участь (забезпечення проведення) особи в антитерористичній операції чи заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

 

Забезпечення путівками осіб здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами.

За особою, яка перебуває на обліку, але не отримала безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.  

                                                          

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) на 2019 рік встановлена наказом Міністерства соціальної політики від 21.03.2019 №416 (надалі визначатиметься Мінветеранів за погодженням з Мінфіном) та становить:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства - 7300 (405,5) гривень без податку на додану вартість;    

2) особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства) - 22200 (634,3) гривень без податку на додану вартість; 

3) учасникам бойових дій та учасникам війни з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, постраждалим учасникам Революції Гідності - 8760 (486,7) гривень з податком на додану вартість;                              

4) громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 6130 (340,6) гривень з податком на додану вартість.                                

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004р. №785 «Порядок виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяких категорій громадян» грошова  компенсація  виплачується  особам з інвалідністю внаслідок  війни та особам з інвалідністю, зазначеним у статті 6-2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" за місцем їх обліку один раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення путівки  або  виплату  грошової  компенсації  за бажанням,   якщо  ці  особи  протягом  двох  років  не  одержували безоплатних  санаторно-курортних  путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або  медичних  протипоказань.      

 

Учасники Революції Гідності, учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях забезпечуються санаторно-курортним лікуванням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  31 березня 2015 року № 200.

 

Санаторно-курортне забезпечення учасників Революції Гідності, антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях із числа військовослужбовців, осіб рядового  і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту,  ветеранів  війни та осіб, зазначених у статтях 6-1 - 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", ветеранів  військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної  служби  спеціального  зв'язку  та захисту інформації та деяких інших осіб і членів їх сімей здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; порядок забезпечення їх санаторно-курортними путівками затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №446, та Інструкцією про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 30 липня 2014 р. №490.

 

 

 

 

 

 

У Вінницькій області діє програма компенсації коштів за навчання учасників АТО/ООС та їх дітей

Право на отримання компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей мають студенти (уродженці Вінницької області та особи, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької області) з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій,

їхніх дітей,

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції на сході України, бойових дій чи збройних конфліктів на сході України або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів на сході України, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції на сході України,

дітей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності,

здобувачі вищої освіти, які проходять військову підготовку, інтерни, які мають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчаються з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури за навчання на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу, які вперше здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» не залежно від форми власності закладу.

Для отримання компенсаційної виплати за навчання учасник бойових дій звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою до 14 серпня відповідного року.

15.1 До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни (з пред’явленням оригіналу);

4) довідка з навчального закладу про сплату за навчання за перший та другий семестр відповідного навчального року;

5) довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

6) довідка з навчального закладу, яка підтверджує факт отримання вперше особою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня;

7) довідка з навчального закладу про відсутність академічної заборгованості за відповідний навчальний рік.

 

Для отримання компенсаційної виплати за навчання дітей, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів на сході України або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів на сході України, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції на сході України та дітей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, один з батьків (усиновитель, опікун) дитини звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою до 14 серпня відповідного року.

 До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення учасника бойових, особи з інвалідністю внаслідок війни (з пред'явленням оригіналу), копія посвідчення «член сім’ї загиблого»;

4) копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження тощо);

5) заява від інших членів сім’ї (другого з подружжя) про не заперечення у виплаті одноразової компенсаційної виплати за навчання особі, що звернулася до органу соціального захисту населення з відповідною заявою;

6) довідка з навчального закладу про сплату за навчання за перший та другий семестр відповідного року навчального року;

7) довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

8) довідка з навчального закладу, яка підтверджує факт отримання вперше особою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня;

9) довідка з навчального закладу про відсутність академічної заборгованості за відповідний навчальний рік.

 

 

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих.

 

З метою удосконалення механізму забезпечення житлом сімей учасників АТО/ООС, Кабінетом Міністрів України 19.10.2016 прийнято постанову № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей”.

Право на одержання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення мають особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи та члени сім’ї загиблого.

Для оформлення грошової компенсації необхідно перебувати на квартирному обліку. Грошова компенсація надається у порядку черговості постановки на квартирний облік.

Членам сім’ї компенсація виплачується одній із категорій родичів – спочатку дружині (чоловікові) і неповнолітнім дітям, які проживають разом; якщо таких немає, то батькам; якщо батьків немає, то повнолітнім дітям і так далі.

Спочатку потрібно буде подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.

До заяви потрібно додати:

 • копія паспорту (сторінки 1, 2, 10, 11);
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого;
 • довідку про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або особи з інвалідністю внаслідок війни в АТО/ООС (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);
 • рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;
 • довідку про склад сім'ї та прописку (видає ЖЕК);
 • рішення про взяття члена сім’ї особи з інвалідністю на квартирний облік - у разі окремого перебуванні на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї;
 • письмову згоду (у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;
 • документ, що посвідчує родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку.

З дня прийняття заяви орган соцзахисту населення має 5 робочих днів, щоб обстежити матеріально-побутові умови заявника та скласти акт. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соцзахисту населення має 3 робочі дні для внесення подання на виплату грошової компенсації до спеціальної комісії при місцевій або районній/обласній раді.

Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації.

З рішенням про призначення грошової компенсації потрібно відкрити спеціальний рахунок в «Ощадбанку». Після цього подати копію договору про відкриття спеціального рахунку в «Ощадбанку» до органу соцзахисту. Орган соцзахисту перераховує на спецрахунок грошову компенсацію, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів. Гроші на спеціальному рахунку можна витратити тільки на придбання житла. Кошти не можна використати без дозволу органу соціального захисту населення.

Потім потрібно вибрати житло, яке Ви бажаєте придбати. Це потрібно зробити самостійно і укласти договір із продавцем. Житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України. Якщо житло коштує дорожче ніж надана грошова компенсація, Ви повинні докласти суму, якої не вистачає, на Ваш спеціальний рахунок.

Далі укладається  договір купівлі-продажу житла і подається до органу соцзахисту примірник договору купівлі-продажу житла. В договорі повинно бути зазначено, що житло набувається у власність заявника. Строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців, а строк виконання інвестиційного договору чи договору про пайову участь не перевищує двох років з дня його укладення.

Орган соціального захисту населення має 5 робочих днів, щоб надати заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунка продавцю. Ви подаєте до «Ощадбанку» заяву про переказ коштів на придбання житла. Банк перераховує кошти на рахунок будівельника/продавця житла.

Протягом 30 днів оформляється право власності на житло і подається витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстроване житло до органу соціального захисту. Якщо Ви не подаєте витяг, то орган соціального захисту населення вправі вимагати від Вас повернення коштів грошової компенсації. Гроші потрібно витратити протягом року, інакше гроші будуть повернуті державі. Якщо житло коштувало менше ніж надана Вам компенсація, то решта грошей повертається державі.

Придбати житло можна, як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва.

 

 

 

Учасники АТО/ООС мають можливість безкоштовно пройти соціальну та професійну адаптацію безкоштовно!

Професійна адаптація учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил —  заходи, спрямовані на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції шляхом професійного навчання, надання інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг із зазначених питань, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Професійна адаптація організовується і здійснюється за рахунок коштів державного бюджету підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, що мають право в установленому законодавством порядку на здійснення адаптації (далі — установи) за бюджетною програмою КПКВК 1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції».

Учасник антитерористичної операції/операції об’єднаних сил для отримання послуг з професійної адаптації письмово звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою.

До заяви додаються:

 • копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);
 • копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
 • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил у період її проведення, що засвідчується підписом учасника АТО/ООС.

Послуги з професійного навчання надаються учаснику АТО/ООС одноразово в порядку черговості.

Після успішного завершення повного курсу навчання за відповідними робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами учасники антитерористичної операції отримують такі документи державного зразка:

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації — за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за робітничими професіями;

документ про підвищення кваліфікації — за результатами підвищення кваліфікації учасників антитерористичної операції з вищою освітою.

 

 

 

 

Одноразова матеріальна допомога для учасників АТО/ООС, які отримали травму, контузію або каліцтво та членів сімей загиблих (мова лише за виплати з обласного бюджету, окрім них е державна допомога та місцевих бюджетів).

 

В рамках виконання Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 04.12.2018 №705 передбачено надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, сім’ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України.

Розмір одноразової матеріальної допомоги становить:

 • 20 000 грн - військовослужбовцям та особам, що перебувають у складі добровольчих формувань та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво;
 • 60 000 грн - сім’ям загиблих (померлих) військовослужбовців та загиблих (померлих) осіб, що перебували у складі добровольчих формувань.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги уповноважений представник сім’ї загиблого (померлого) або померлого демобілізованого військовослужбовця, особа, яка отримала поранення (контузію, травму, каліцтво) звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації (проживання) з відповідною заявою.

До заяви додаються (для уповноваженого представника сім’ї загиблого (померлого) та померлого демобілізованого військовослужбовця):

 • копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);
 • копія свідоцтва про смерть (з пред’явленням оригіналу);
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про одруження тощо);
 • письмова згода, у довільній формі, про виплату допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;
 • довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;
 • довідка про причину смерті, яку надано лікувальним закладом;
 • довідка військово-лікарської комісії про причинний зв'язок смерті з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини, для військовослужбовців або довідка медико-соціальної експертизи для осіб, які перебували у складі добровольчих формувань.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги до заяви військовослужбовця або особи, що перебуває у складі добровольчого формування , які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) додаються:

копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються  від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

довіреність на представлення інтересів особи (надається у разі звернення представника);

довідка або свідоцтво про хворобу, що видається військово-лікарською комісією із зазначенням причинного зв’язку поранення (контузії, травми, каліцтва) пов’язаною з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини для військовослужбовців;

довідка лікувального закладу щодо отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва) для осіб, що є у складі добровольчих формувань або довідка медико-соціальної експертизи для осіб, які перебували у складі добровольчих формувань.

 

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість безкоштовного проходження психологічної реабілітації у 14 реабілітаційних установах України.

Психологічна реабілітація - комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Метою психологічної реабілітації є: збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг; досягнення соціально-психологічного благополуччя; зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій; запобігання інвалідності; профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

 

Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є:

1) діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг;

2) відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості;

3) корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;

4) надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та суспільстві;

5) відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій;

6) опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння);

7) запобігання  психологічному  травмуванню та психічним розладам;

8) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг;

9) формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на життя та професійну діяльність.

 

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика - оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування - інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування - комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;

4) психологічна підтримка і супроводження - система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5) психотерапія - використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

6) групова робота - проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій;

7) декомпресія - форма первинної психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах службово-бойової діяльності, яка складається із комплексу заходів фізичного і психологічного відновлення організму людини та проводиться з метою поступової реадаптації військовослужбовців до звичайних умов життєдіяльності, запобігання розвитку у них психологічних травм.

 

Напрям психологічної реабілітації за бюджетною програмою КПКВК 1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1057 «Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг або його законний представник звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі, до якої додаються:

 • копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;
 • копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності для осіб, які мають статус постраждалого учасника Революції Гідності.

Отримувач послуг самостійно здійснює вибір реабілітаційної установи з переліку запропонованих органом соціального захисту населення. Після надходження від суб’єкта надання послуг письмового підтвердження щодо готовності надання послуг із психологічної реабілітації та узгодження дати початку її проведення замовник послуг укладає договір із суб’єктом надання послуг та отримувачем послуг.

Перелік реабілітаційних установ:

 1. ДП «Південь-Курорт-Сервіс» Санаторій «Орізонт» (Одеська обл. м.Білгород-Дністровський);
 2. ТОВ «Санаторій» «Токарі» (Сумська обл., м. Лебедин, с.Токарі);
 3. ТОВ «Примор’я», санаторій ім. С. Лазо (Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка);
 4. ТОВ «Санаторій Борисфен» (м. Очаків, Миколаївська обл.);
 5. ДП «Санаторій Верховина» (Закарпатська обл.,Міжгірський р-н., с.Сойми);
 6. ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ ЗАТ «Укрпрофоздоровниця" (Херсонська обл., м.Скадовськ);
 7. ТОВ «Пансіонат «Ірбіс» (Херсонська область , Нова Каховка);
 8. ДП «Клінічний санаторій «Авангард» (Вінницька обл. м. Немирів);
 9. «Волинський обласний санаторій «Лісова пісня» (Волинська обл. Шацький р-н с.Гаївка);
 10. ПБП «Парітет» (Санаторій «Чайка») (Херсонська обл.., Скадовський р-н., .,Лазурне);
 11. ТОВ «ДОЗСТ Подільський Артек» (Вінницька обл. Тульчинський р-н, с. Заозерне);
 12. Дочірнє підприємство «Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт» (Львівська обл., м. Моршин);
 13. ДП «Клінічний санаторій «Карпати» (Закарпатська обл., Мукачівський р-н);
 14. ПП «Ярина» санаторій «Конвалія» (Львівська обл., м. Трускавець).