Санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок (далі - путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - громадяни категорії 1) та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (далі - діти з інвалідністю).

 

Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить:

-           для громадян категорії 1 - 18 днів;

-           для дітей з інвалідністю - від 21 дня до двох місяців.

 

Для взяття на облік для забезпечення путівками громадянин категорії 1, або один із батьків дитини з інвалідністю чи особа, яка їх замінює, подають до органу соціального захисту населення:

  1. заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики (заповнюється на місці).
  2. довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о або довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності).
  3. копію посвідчення громадянина категорії 1 (із вкладкою) або копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою).
  4. копію паспорта громадянина категорії 1 або копію свідоцтва про народження чи копію паспорта дитини з інвалідністю та копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює.
  5. копію посвідчення громадянина категорії 1 (із вкладкою) у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює (у випадку, коли громадянин категорії 1 виховує дитину з інвалідністю).
  6. довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (для дитини з інвалідністю).

 

Не можна стояти на обліку одночасно в різних місцевих органах соціального захисту населення. Тому у разі подання заяви за фактичним місцем проживання, відмінним від офіційної реєстрації (прописки), громадянином категорії 1 або одним із батьків дитини з інвалідністю чи особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за місцем реєстрації про те, що вони не перебувають там на обліку для забезпечення путівкою.  Але це не торкається осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції!

 

Забезпечення громадян категорії 1 та дітей з інвалідністю послугами на санаторно-курортне лікування проводиться в межах виділених коштів пропорційно кількості таких громадян, які перебувають на обліку для отримання такого лікування.

Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою, послуги з лікування не надаються.

За громадянами категорії 1 та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

Громадяни категорії 1 та діти з інвалідністю мають право вільного вибору закладу відповідного профілю. При виборі санаторно-курортного закладу орган соціального захисту населення та громадяни, які мають право на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування за рахунок бюджетних коштів, мають враховувати, що розміри грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування встановлюються відповідно до вимог пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Так, на 2019 рік постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року №22 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам оздоровлення та відпочинку у 2019 році» гранична вартість путівки становить:

для дітей з інвалідністю та одного з батьків або особи, яка їх замінює - 14 тисяч 500 гривень;

для громадян категорії 1 – 7 тисяч 300 гривень.

 

За бажанням громадянина категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для виплати грошової компенсації громадянин категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають органу соціального захисту населення за місцем проживання заяву на отримання грошової компенсації замість путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та перелік документів як і для отримання путівок.

Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо.

 

P.S.: «Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснюється відповідно до п. 4 част. 1 першої ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».