Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю

 

Органи соціального захисту населення забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики в межах, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.

 

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Так, у 2019 році встановлено граничну вартість в розмірі:

особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства - 7300 (405,5 за один ліжко-день) гривень без податку на додану вартість;

особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 22200 (634,3 за ліжко-день) гривень без податку на додану вартість;

громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), - 6130,0 (340,6) гривень з податком на додану вартість.

 

Умовою для забезпечення таких осіб санаторно-курортним лікуванням є перебування їх на обліку в органах соціального захисту за місцем їх реєстрації. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

 

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

 

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, осіб з інвалідністю, які навчаються за очною (денною) формою навчання у закладах освіти, путівками забезпечують органи соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

 

Осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

 

Особи з інвалідністю, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

 

Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

 

Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками у порядку черговості:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій);

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій).

 

Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів). Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, їй про це видається довідка закладу охорони здоров’я.

 

У разі коли особи з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

 

За бажанням особи з інвалідністю у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування їй може виплачуватись грошова компенсація за путівку, якщо вона протягом трьох календарних років не одержувала безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу. Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи:

-           заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;

-           медична довідка за формою 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

 

«Особи з інвалідністю забезпечуються санаторно-курортним лікуванням відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».

Санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок (далі - путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються громадяни, віднесені до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - громадяни категорії 1) та діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (далі - діти з інвалідністю).

 

Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить:

-           для громадян категорії 1 - 18 днів;

-           для дітей з інвалідністю - від 21 дня до двох місяців.

 

Для взяття на облік для забезпечення путівками громадянин категорії 1, або один із батьків дитини з інвалідністю чи особа, яка їх замінює, подають до органу соціального захисту населення:

  1. заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики (заповнюється на місці).
  2. довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о або довідку для одержання путівки одним із батьків дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, на санаторно-курортне лікування за формою 070/о (у разі наявності).
  3. копію посвідчення громадянина категорії 1 (із вкладкою) або копію посвідчення дитини з інвалідністю (із вкладкою).
  4. копію паспорта громадянина категорії 1 або копію свідоцтва про народження чи копію паспорта дитини з інвалідністю та копію паспорта одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює.
  5. копію посвідчення громадянина категорії 1 (із вкладкою) у разі наявності такого у одного з батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює (у випадку, коли громадянин категорії 1 виховує дитину з інвалідністю).
  6. довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (для дитини з інвалідністю).

 

Не можна стояти на обліку одночасно в різних місцевих органах соціального захисту населення. Тому у разі подання заяви за фактичним місцем проживання, відмінним від офіційної реєстрації (прописки), громадянином категорії 1 або одним із батьків дитини з інвалідністю чи особою, яка їх замінює, додатково подається довідка органу соціального захисту населення за місцем реєстрації про те, що вони не перебувають там на обліку для забезпечення путівкою.  Але це не торкається осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції!

 

Забезпечення громадян категорії 1 та дітей з інвалідністю послугами на санаторно-курортне лікування проводиться в межах виділених коштів пропорційно кількості таких громадян, які перебувають на обліку для отримання такого лікування.

Одному з батьків дитини з інвалідністю або особі, яка їх замінює, що не мають права на забезпечення путівкою, послуги з лікування не надаються.

За громадянами категорії 1 та дітьми з інвалідністю, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.

Громадяни категорії 1 та діти з інвалідністю мають право вільного вибору закладу відповідного профілю. При виборі санаторно-курортного закладу орган соціального захисту населення та громадяни, які мають право на відшкодування вартості санаторно-курортного лікування за рахунок бюджетних коштів, мають враховувати, що розміри грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування встановлюються відповідно до вимог пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

Так, на 2019 рік постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 року №22 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам оздоровлення та відпочинку у 2019 році» гранична вартість путівки становить:

для дітей з інвалідністю та одного з батьків або особи, яка їх замінює - 14 тисяч 500 гривень;

для громадян категорії 1 – 7 тисяч 300 гривень.

 

За бажанням громадянина категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку виплачується грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для виплати грошової компенсації громадянин категорії 1, один із батьків дитини з інвалідністю або особа, яка їх замінює, подають органу соціального захисту населення за місцем проживання заяву на отримання грошової компенсації замість путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та перелік документів як і для отримання путівок.

Облік осіб, які подали заяви про отримання грошової компенсації замість путівки, ведеться окремо.

 

P.S.: «Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснюється відповідно до п. 4 част. 1 першої ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».