Санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю

 

Органи соціального захисту населення забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості осіб з інвалідністю усіх категорій за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики в межах, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.

 

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Так, у 2019 році встановлено граничну вартість в розмірі:

особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства - 7300 (405,5 за один ліжко-день) гривень без податку на додану вартість;

особам з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 22200 (634,3 за ліжко-день) гривень без податку на додану вартість;

громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), - 6130,0 (340,6) гривень з податком на додану вартість.

 

Умовою для забезпечення таких осіб санаторно-курортним лікуванням є перебування їх на обліку в органах соціального захисту за місцем їх реєстрації. Для одержання путівки подається заява та медична довідка закладу охорони здоров’я за формою № 070/о.

 

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безоплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

 

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення, осіб з інвалідністю, які навчаються за очною (денною) формою навчання у закладах освіти, путівками забезпечують органи соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

 

Осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

 

Особи з інвалідністю, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, повинні перебувати на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення за місцем фактичного проживання.

 

Особи з інвалідністю загального захворювання та особи з інвалідністю з дитинства забезпечуються путівками строком на 18-21 день в порядку черговості.

 

Особи з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) забезпечуються путівками у порядку черговості:

I і II групи - до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів (відповідно до медичних рекомендацій);

III групи - до санаторіїв неврологічного профілю строком на 18-21 день (відповідно до медичних рекомендацій).

 

Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів). Якщо особа з інвалідністю I групи здатна обслуговувати себе самостійно, їй про це видається довідка закладу охорони здоров’я.

 

У разі коли особи з інвалідністю мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

 

За бажанням особи з інвалідністю у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування їй може виплачуватись грошова компенсація за путівку, якщо вона протягом трьох календарних років не одержувала безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу. Підставою для виплати грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування є такі документи:

-           заява особи з інвалідністю про виплату грошової компенсації;

-           медична довідка за формою 070-о щодо необхідності забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

 

«Особи з інвалідністю забезпечуються санаторно-курортним лікуванням відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад».