З 1 січня 2008 року жінкам, яким присвоєне звання України «Мати-героїня», виплачується одноразова грошова допомога в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

 

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. При цьому враховується вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна), міська рада.

 Клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом  одного місяця з дати надходження такої заяви.

У нагородному листі для представлення до відзначення державною нагородою України, до якого додаються підтверджуючі документи, зазначаються такі дані:

- кількість дітей;

- дата народження дітей (повна);

- місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла;

- конкретні заслуги матері у вихованні дітей;

- у відповідних випадках - причини, обставини та дати смерті дітей.

Для розгляду питання про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» необхідно подавати до обласної державної адміністрації наступні документи:

- подання, підписане головою райдержадміністрації або міським головою міста обласного значення;

- нагородний  лист;

- рішення міської/селищної/сільської ради про висунення кандидатури до нагородження;

- копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії документів про освіту дітей;

- характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює, щодо кожної дитини окремо;

- виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;

- довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;

- довідка про склад сім’ї  на особу, у якій повинні бути зазначенні  усі діти із посиланням на місце їх проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла;

- за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.

 

 

Остаточне рішення про присвоєння почесного звання приймається Комісією державних нагород та геральдики при Президентові України.

Особі, удостоєній почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

 

«Матерям-героиням» колишнього СРСР також необхідно зібрати повний пакет документів для того, щоб одержати почесне звання України «Мати-героїня». При цьому наявність звання СРСР дає переваги для присвоєння почесного звання України.