Закон України «Про охорону дитинства» встановлює наступні пільги для багатодітних сімей:

 

  1. 50 відсотків знижки плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 квадратний метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю).
  2. 50 % знижки плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю.
  3. 50 % знижки вартості палива, у тому числі рідкого, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення.
  4. Позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів.

 

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

 

Цим же законом також передбачені наступні пільги дітям з багатодітних сімей:

  1. Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів.
  2. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування.
  3. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.
  4. Безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
  5. Безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел).
  6. Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

 

Крім цього, окремі види пільг багатодітним родинам передбачені іншими законами.

 

Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачено, що матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку) мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною у розмірі від 35 до 40 % прожиткового мінімуму. Це право настає у випадку виходу на пенсію за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та за вислугою років.

 

 Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки» встановлена щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів для наступних категорій:

жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або усиновлену дитину;

одинокій матері чи батьку, яка (який) виховує дитину без матері (батька), у тому числі й у разі тривалого перебування матері (батька) в лікувальному закладі;

особі, яка взяла дитину під опіку.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Підкреслено (мабуть для роботодавців J), що ця відпустка надається понад щорічні відпустки і переноситься на інший період або продовжується у порядку, визначеному Кодексом законів про працю

 

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачає, що платник податку, який має і виховує трьох або більше дітей, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 200 % від половини суми мінімальної заробітної плати у розрахунку на кожну таку дитину.

Наприклад, батько трьох дітей не платить ПДФО з суми зарплати, яка дорівнює трьом мінімальним.

 

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» встановлює право сімей, які мають п’ятьох і більше дітей, та жінок у разі народження одночасно трьох і більше дітей на позачергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, а також позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до 46 статті Житлового кодексу України.