У Вінницькій області діє програма компенсації коштів за навчання учасників АТО/ООС та їх дітей

Право на отримання компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей мають студенти (уродженці Вінницької області та особи, які на час подачі документів до навчального закладу офіційно були зареєстровані на території Вінницької області) з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій,

їхніх дітей,

дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції на сході України, бойових дій чи збройних конфліктів на сході України або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів на сході України, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції на сході України,

дітей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності,

здобувачі вищої освіти, які проходять військову підготовку, інтерни, які мають ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування і навчаються з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури за навчання на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, незалежно від форми власності закладу, які вперше здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» не залежно від форми власності закладу.

Для отримання компенсаційної виплати за навчання учасник бойових дій звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою до 14 серпня відповідного року.

15.1 До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни (з пред’явленням оригіналу);

4) довідка з навчального закладу про сплату за навчання за перший та другий семестр відповідного навчального року;

5) довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

6) довідка з навчального закладу, яка підтверджує факт отримання вперше особою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня;

7) довідка з навчального закладу про відсутність академічної заборгованості за відповідний навчальний рік.

 

Для отримання компенсаційної виплати за навчання дітей, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів на сході України або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи конфліктів на сході України, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції на сході України та дітей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, один з батьків (усиновитель, опікун) дитини звертається до органів соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення за місцем реєстрації проживання або перебування з відповідною заявою до 14 серпня відповідного року.

 До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення учасника бойових, особи з інвалідністю внаслідок війни (з пред'явленням оригіналу), копія посвідчення «член сім’ї загиблого»;

4) копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про народження тощо);

5) заява від інших членів сім’ї (другого з подружжя) про не заперечення у виплаті одноразової компенсаційної виплати за навчання особі, що звернулася до органу соціального захисту населення з відповідною заявою;

6) довідка з навчального закладу про сплату за навчання за перший та другий семестр відповідного року навчального року;

7) довідка про реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі;

8) довідка з навчального закладу, яка підтверджує факт отримання вперше особою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, освітнього ступеня;

9) довідка з навчального закладу про відсутність академічної заборгованості за відповідний навчальний рік.