Забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями здійснюється відповідно до Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, затвердженого постановою КМУ від 19.07.2006 року № 999 (далі – Порядок).

Підставою для постановки на облік осіб з інвалідністю для забезпечення автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок обласної медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК,) про наявність в особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем.

До заяви, яка подається до районного(міського) управління соціального захисту за місцем реєстрації додаються:

 - копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю копія медичного висновку;

- паспорт (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві, повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

 - довідка про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику);

- документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, яким передається право користування автомобілем з документами підтверджуючими родинні зв’язки;

- для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, - копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I і II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

 - для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни;

 - для осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

 - для недієздатних осіб - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатним та копія рішення про встановлення над ним опіки;

 - для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення суду про встановлення опіки та піклування.

 На облік беруться і забезпечуються автомобілями особи з інвалідністю, які:

 - не мають в особистому користуванні автомобільного транспортного засобу, зазначеного в абзаці четвертому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (крім причепів, напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або отриманого через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);

- протягом семи років перед взяттям на облік і за час перебування на обліку не отримували автомобіль як благодійну допомогу або протягом цього часу не реєстрували придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.

 

      Облік ведеться у розрізі 3-х черг:

      Першочергова черга: особи з інвалідністю внаслідок війни, з числа учасників бойових дій в період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

      Позачергова черга:  особи з інвалідністю внаслідок війни; постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи 2 групи (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) та 1 групи (не залежно від наявності медичних показань); особи з інвалідністю внаслідок війни по зору; колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання; сім’ї з двома і більше особами з інвалідністю; особи з інвалідністю з ампутацією обох ніг.

       Загальна черга: особи з інвалідністю загального захворювання; особи з інвалідністю з дитинства; особи з інвалідністю постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи 2 групи (не залежно від наявності медичних показань), 3 групи (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем); особи з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; особи з інвалідністю не виробничого характеру.

        Як альтернатива зазначеному, за бажанням осіб з інвалідністю, Департамент соціальної та молодіжної політики може забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі ( в тому числі за довіреністю) іншій особі.

      Відповідно до Закону України “Про гуманітарну допомогу” до  автомобілів, які можливо визнати гуманітарною допомогою, відносяться легкові, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більше як вісім років тому, з об’ємом двигуна не більше як 1800 куб.см.

       Після надходження на адресу Департаменту пропозиції від закордонного донора про наміри подарувати Департаменту автомобіль для подальшої передачі в користування особі з інвалідністю, що перебуває на обліку з  копіями технічного паспорту автотранспорту та документу, який посвідчує особу дарувальника - Департаментом видається дозвіл на перетин кордону таким автомобілем.

Автомобіль має прибути на територію України з наступними документами: дарчий лист, оригінал свідоцтва про реєстрацію автомобіля, договір купівлі-продажу (за наявності), які підлягають офіційному перекладу, а переклади нотаріальному  посвідченню. Оригінал дарчого листа має бути засвідчений в країні донора міжнародною печаткою (апостиль).

     Після перетину кодону на протязі 10 днів автомобіль має пройти криміналістичну експертизу та експертизу на відповідність умовам УкрСЕПРО після чого ставиться на стоянку митниці та опломбовується.

Після постановки автомобіля на склад тимчасового зберігання Вінницької митниці, формується справа із документів на автомобіль та документів підтверджуючих право особи з інвалідністю бути забезпеченим таким автомобілем та направляється на розгляд робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації.

      Автомобілі визнаються гуманітарною допомогою шляхом прийняття рішення робочою групою з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації, на підставі якого видається розпорядження облдержадміністрації. Після опублікування розпорядження, Департамент має право на оформлення документів на розмитнення автомобіля та видачу його безпосередньо особі з інвалідністю.

    Після 10 років користування зазначеними автомобілями, особа з інвалідністю має право переоформити його собі у власність, звернувшись попередньо за дозволом до управління з питань соцзахисту населення за місцем реєстрації.